İK Kültürümüz

İK Politikamız

Küresel değişim ve dönüşüme uyum sağlayacak şekilde fark yaratan ve kalite odağı ile müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan çalışma modelini benimseriz. Bunun temelinde insan odaklı bir yaklaşıma önem verir ve tüm çalışanlarımızın bu başarının kaynağı olduğuna inanırız.

İnsan Kaynakları Politikalarımız ve Uygulamalarımız

  • İnsan Kaynakları Politikamızın temeli; etnik köken, dil, din, yaş, medeni hal, politik görüş, cinsiyet ayrımcılığı, engellilik hali gibi insan haklarına aykırı durum teşkil etmeyecek ve farklılıklara önem veren prensip ve yaklaşımlarla oluşturulmuştur.
  • Çalışanlarımızın hakları ile iş sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir.
  • İşinde uzman, sürekli gelişime açık, kaliteye önem veren ve sonuç odaklı çalışanları bünyemize katmaya önem veririz.
  • Çalışan memnuniyetini, motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmaya yönelik etkin insan kaynakları politikaları uygularız.
  • Çalışanlarımızın her türlü mesleki eğitimini ve sürekli gelişimini destekler, buna imkân sağlayacak planlamaları hayata geçiririz.
  • Başarının ödüllendirilmesi ve teşviki için şeffaf ve ölçülebilir performans yönetimi kullanırız.
  • Çalışanlarımıza iş ortamının her platformunda fırsat eşitliği sağlarız.
  • Şirketimizin tüm çalışanları için iş ve özel hayat dengesinin korunmasına olanak sağlarız.