Mekanik Tasarım

Mekanik Tasarım, istenen ihtiyaçları karşılamak için tasarlanan ve bunları günümüz teknolojisine uygun standartlar halinde işleme prosesidir. Mekanik Tasarımcılar günümüzde ihtiyaç halinde üretim sağlayabilecek ekipmanları ortaya koyar. Günümüz teknolojilerinin değişim hızı ve gün geçtikçe artan rekabetçi piyasa ortamı, yeni ürün geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Ürün geliştirme sürecinde kavramsal tasarım, mekanik ürün geliştirme ve endüstriyel tasarım kavramları öne çıkmaktadır. Kavramsal tasarım problemi çözecek tasarım çözümleri, mekanik tasarım hizmeti ise konsept tasarımın somutlaştırılmış, 3d modellenmiş halidir. Mekanik tasarım, fikir ile oluşturulan kurgunun bilgisayar yardımı ile somut hale getirilmesine denir. Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Gurbetçiler Plastik faaliyetlerini yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.