Ar-Ge

Ar-Ge insan ve toplum bilgisinden oluşan yeni sistem, süreç ve uygulama tasarlamak için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Departmanın temel görevi ürün ve hizmet geliştirmektir. Geliştirilen tüm süreci raporlamak, projeleri denetlemek ve sonuçları analiz etmek diğer önemli görevleri arasında sıralanabilir. Bütçeye göre planlama yapması gerekir.  Ar-Ge aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz; Fikir üretimi, Konsept geliştirme ve test, İş analizi, Ürün geliştirme, Test pazarlaması ve ürünün piyasaya çıkartma olarak düşünebiliriz.