Gurbetçiler Plastik

Çevreye Saygı

Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Gurbetçiler olarak, faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Üretim tesisimizi, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işleteceğiz. En iyi işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indireceğiz. Tesisimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle maksimum geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli izin, lisans ve onay yazılarını alarak İlgili yönetmeliklerine uygun çalışacağız. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyecek ve bunları azaltacağız. Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştireceğiz ve performansımızı ölçeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip edeceğiz.

Eğitim

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlayacağız.

Taşeron ve Tedarikçilerimiz

Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep edecek, bilinçlendirme eğitimi vereceğiz. Fabrikamızda çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutacağız.

Ürün Yönetimi

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket edeceğiz.